O SPOLEČNOSTI

Glycotope Group je jednou z největších biotechnologických společností v Německu a je celosvětovým leaderem v optimalizaci glykosylace biofarmaceutik.  Společnost Gylocotope GmbH se zabývá zejména vývojem patentovaných biofarmaceutik pro proteinové terapie a zároveň poskytuje široké spektrum služeb v oblasti výzkumu a výroby na zakázku.

Dceřiná společnost Glycotope Biotechnology nabízí reagencie pro průtokovou cytometrii umožňující funkční charakterizaci buněčné imunitní odpovědi. a  charakterizaci hematologicky relevantních autoimunitních onemocnění, a to jak pro klinickou diagnostiku, tak pro výzkumné aplikace.