INFORMACE PRO STOMATOLOGY

Často kladené dotazy – informace pro lékaře

Co lze analyzovat pomocí testu micro-IDent®?
Analýza markerových bakterií pomocí testu micro-IDent® a micro-IDent® plus poskytuje informace o přítomnosti a množství 5 nebo 11 parodontálních patogenů a zároveň o přiřazení daných parodontálních patogenů k určitému komplexu bakterií.
Jaký je rozdíl mezi testem micro-IDent® a micro-IDent® plus?
Základní test micro-IDent® analyzuje 5 nejvýznamnějších parodontálních patogenů, pomocí testu micro- IDent® plus je možné určit dalších 6 parodontopatogenních bakterií.

micro-IDent®: semikvantitativní analýza 5 nejvýznamnějších parodontálních patogenů
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
Bacteroides forsythus
Treponema denticola
Prevotella intermedia
micro-IDent®plus: semikvantitativní analýza 11 nejvýznamnějších parodontálních patogenů
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
Bacteroides forsythus
Treponema denticola
Prevotella intermedia
Peptostreptococcus micros
Fusobacterium nucleatum/periodonticum
Campylobacter rectus
Eubacterium nodatum
Eikenella corrodens
Capnocytophaga
V případě negativního nebo slabě pozitivního základního testu, který neodpovídá klinickému stavu doporučujeme provést rozšířený test micro-IDent® plus. Jedná se často o mladé pacienty se závažným klinickým obrazem a dobrou ústní hygienou a také o pacienty s recidivujícím onemocněním, kde převládají bakterie oranžového a zeleného komplexu. Rozšířený test micro-IDent® plus lze objednat bez opakovaného odběru vzorku a za sníženou cenu (rozdíl ceny testu micro-IDent® plus a micro-IDent®).
Vzorky jsou uchovávány po dobu 3 týdnů.
Co lze analyzovat testem GenoType®IL-1?
Mutace v genu pro interleukin 1 může vyústit v nadprodukci interleukinu 1β, důležitého mediátoru zánětu při imunitní odpovědi. Dokonce i v přítomnosti malého množství bakterií způsobuje velká aktivace osteoklastů vážné destrukce měkké a kostní tkáně. Takzvaně PST® pozitivní pacienti musí být léčeni velmi intenzivně. Test GenoType®IL-1 slouží jako dobrý pomocník pro optimalizaci intervalů kontrol a profylaxe a pro zhodnocení rizika před zákrokem (implantací).

Odběr vzorku

Odběr vzorku lze pro všechny testy provést jednoduše a bezbolestně v ordinaci zubního lékaře. Odběrové soupravy (modré pro micro-IDent® / micro-IDent® plus a oranžové pro GenoType®IL-1) lze u nás bezplatně objednat.

Je možné použít vzorek pro GenoType®IL-1 také pro micro-IDent® testy?
Ne. Základem testu GenoType®IL-1 je analýza lidské DNA, která je izolována z bukálních stěrů. V případě testu micro-IDent® je DNA izolována z bakterií v subgingivální flóře.
Proč není v odběrových zkumavkách žádná tekutina?
Transportní médium není potřeba, protože analýza probíhá na základě DNA. Životaschopné buňky nejsou potřeba a transport v suché zkumavce je tedy postačující.

micro-IDent®/ micro-IDent® plus

Analýza z jednoho místa nebo screening – jakou formu zvolit a v jakém případě?
V závislosti na klinickém stavu máte možnost vybrat si mezi dvěma formami analýzy:
Screening:
Pro účely screeningu je smícháno 2-5 odběrových tyčinek do jedné zkumavky za účelem stanovení přítomnosti parodontálních patogenů bez ohledu na jejich lokalizaci.
Analýza jednoho místa:
Pro získání informací o bakteriální flóře jednoho gingiválního chobotu vložte jednu odběrovou tyčinku do transportní zkumavky.
Jak provádět odběr?
Přímo před odběrem osušte oblast odběru vzorku sterilním tampónem a odstraňte supragingivální plak sterilní kyretou. Jeden sterilní endodontický čep vložte do parodontálního chobotu na cca 10 vteřin. Poté vložte čep do transportní zkumavky a poznačte místo odběru na žádance o vyšetření.
Co můžete udělat špatně při odběru vzorku?
Je třeba se vyvarovat odběru vzorku z hnisavého nebo těžce krvácejícího parodontálního chobotu, protože by mohlo dojít k falešně negativním výsledkům. Také antibiotická léčba může být příčinou falešně negativních výsledků a je proto potřeba se jí vyvarovat.

GenoType®IL-1

Jak odebírat vzorek?
Pro odběr vzorku používejte sterilní výtěrovku, která je součástí odběrové soupravy a otírejte jí po dobu 20 – 30 vteřin o pacientovu bukální sliznici. Poté držte výtěrovkou asi 1 minutu na vzduchu, aby došlo k jejímu vysušení od nadbytečných slin a umístěte ji do přiložené transportní zkumavky.

Žádanky o vyšetření

micro-IDent®/ micro-IDent® plus

Jaké informace jsou povinné??
Povinná jsou pole 1-3.
Důležité je také zvolit požadovaný formát testu (micro-IDent® nebo micro-IDent® plus). Nakonec je potřeba žádanku opatřit razítkem a podpisem a zvolit, jakým způsobem si přejete zaslat výsledek.
Co znamená “rozšíření”?
Vzorek každého pacienta je skladován automaticky po dobu 3 týdnů. Do této doby máte možnost, pokud je to nezbytné, objednat si test micro-IDent® plus pro dalších 6 bakteriálních patogenů dodatečně za sníženou cenu (bez dalšího odběru vzorku).

GenoType®IL-1

Která informace je povinná??
Viz micro-IDent®.

Zasílání vzorků

Jak je organizováno zasílání vzorků?
Všechny vzorky jsou transportovány poštou. Po odběru vzorku je transportní zkumavka spolu s žádankou o vyšetření umístěna do určené krabičky (modrá pro micro-IDent® / micro-IDent® plus a oranžová pro GenoType®IL-1) a zaslány do laboratoře v uzavřené obálce opatřené adresou příjemce.
Jak dlouho lze vzorek skladovat v ordinaci zubního lékaře?
Nechlazené vzorky 1 týden, chlazené vzorky 1-2 týdny.

Výsledky

Jak dlouho bude trvat doručení výsledku?
Výsledky testu budou odeslány do 10 dnů od doručení vzorku do laboratoře.
Co obsahuje zpráva o výsledku?
Výsledky poskytují přehled bakteriálních druhů stanovených ve vzorku, jejich množství a přiřazení k určitému komplexu bakterií. Dále je uvedena doporučená léčba.
Co indikuje množství bakterií?
Detekční limit testu micro-IDent® / micro-IDent® plus je stanoven tak, že každý pozitivní výsledek je terapeuticky významný. Koncentrace, které leží pod prahovou hodnotou – jako je tomu obvykle u zdravých dásní – jsou zanedbány. Stanovení počtu bakterií je prováděno v pořadí podle významu: Actinobacillus actinomycetemcomitans je hodnocen pozitivně při množství > 103, všechny ostatní druhy jsou hodnoceny pozitivně při množství > 104 .
Jak je stanoveno množství bakterií?
Množství bakterií je stanoveno za použití standardních koncentrací jako kontrolních hodnot.
Co může být příčinou negativního výsledku testu micro-IDent®, který neodpovídá klinickému stavu?
Absolvoval pacient výplach chlorhexidinem před odběrem vzorku nebo je léčen antibiotiky?
Byl odběr vzorku proveden v souladu s doporučením?
Je možné, že příčinou onemocnění jsou jiné bakterie, a proto by měl být proveden rozšířený test micro- IDent®plus. Současná analýza genotypu pro interleukin 1 může upozornit na případnou zvýšenou citlivost pacienta na parodontální patogeny.

Terapie

Jak číst doporučení pro léčbu?
Nejdříve je potřeba se podívat na zprávu o výsledku, které druhy bakterií byly zjištěny a v jakých množstvích. Levé, barevně rozlišené schéma poskytuje přehled o druzích antibiotik, která jsou efektivní vůči určitým komplexům (√ = citlivý). S ohledem na klinický obraz můžete nyní zvolit efektivní antibiotikum.
Příklad: izolovaný výskyt A.a. lze léčit aplikací amoxicilinu nebo ciprofloxacinu; pokud byl stanoven A.a. v kombinaci se zástupci červeného komplexu, volbou léčby je podávání amoxicilinu/metronidazolu. Prosím dejte pozor na poznámky uvedené dole na výsledkovém formuláři, které popisují omezení v užívání konkrétních léků. Rozdílná antibiotika, jejich indikace a dávky mohou být znovu ověřeny ve schématu, které je popsáno v doporučeních vydaných Německou stomatologickou společností (DGZMK).
Co znamená„biofilm“ a proč je důležité ho zničit před aplikací antibiotik?
Mikroorganismy se soustřeďují na povrchu zubu ve vysoce komplexním biofilmu. Mezi těmito bakteriemi existuje mnoho vztahů jako je metabolická spolupráce, rezistence vůči fagocytóze atd. Na základě integrace v této živné půdě může být rezistence na antibiotika a tudíž patogenita bakterií organizovaných v rámci biofilmu rapidně zvýšená. Koncentrace systematicky podávaných antibiotik dosahuje pouze hodnot v tekutině gingiválního sulku, která stěží dosahuje hodnot MIC (minimální inhibiční koncentrace). Pokud je bakterie navíc chráněná silnou vrstvou biofilmu, antibiotika jsou téměř neúčinná. Pouze s mechanickým odstraněním je možno dosáhnout optimálního efektu antibiotické léčby.
Stále se vyskytující bakterie po 3. kontrolní analýze – jak je to možné?
Malá množství středně patogenních bakterií mohou být přítomna i bez ohrožení terapeutického úspěchu. Pro zvláštní případy nás, prosím, kontaktujte.
Jak mohu kontrolovat léčbu?
Kontrolní analýza testy micro-IDent® / micro-IDent® plus je doporučována po 6 týdnech antibiotické léčby. Během sledování léčby je doporučováno opakovat test každých 6 měsíců, aby se předešlo recidivám. Úspěšná terapie je indikována negativním nebo slabě pozitivním výsledkem. Pokud jsou výsledky stále pozitivní, příčinou mohou být následující faktory, které způsobují progresi infekce:
nedostatečná spolupráce pacienta: užívá pacient antibiotika
podle předpisu
podle pokynů uvedených na konci návodu?
Neúčinné odstranění biofilmu před antibiotickou terapií?
Nebyla provedena desinfekce celé ústní dutiny, a proto se nezabránilo rekolonizaci léčených parodontálních chobotů.
Jsou přítomny extrémně rezistentní reziduální choboty, které mohou sloužit jako místa pro rekolonizaci.
Reinfekce partnerem? Parodontitida – stav partnera?
Co mám dělat, když by měl být pacient podle výsledků testu léčen metronidazolem/amoxicillinem, ale klinický stav vykazuje intoleranci k těmto lékům?
V těchto případech je indikován doxycyklin (viz také doporučení pro antibiotickou terapii); ve speciálních případech je též možné podání moxifloxacinu.
Co dělat, když by měl být pacient podle výsledků testu léčen metronidazolem/amoxicillinem, ale klinický stav vykazuje intoleranci k amoxicillinu?
V těchto případech je indikován metronidazol + ciprofloxacin (viz také doporučení pro antibiotickou terapii).
Jaké jsou terapeutické důsledky pozitivního výsledku testu GenoType®IL-1?
V případě pozitivního výsledku IL-1 testu je třeba zvýšit ústní hygienu a je nezbytné přestat kouřit, aby se snížila progrese onemocnění. V časné fázi je z preventivních důvodů doporučeno provést analýzu také u členů rodiny.

Hradí náklady na vyšetření pojišťovna?

Pojišťovny v zásadě nejdou povinny toto vyšetření proplácet. Můžete se však u své pojišťovny informovat, zda daná pojišťovna na toto vyšetření přispívá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *