INFORMACE PRO PACIENTY

Často kladené dotazy – informace pro pacienty

Co mi přináší analýza bakterií přítomných v zubních chobotech?
Cílem léčení parodontitidy je odstranit nebo přinejmenším významně zredukovat množství přítomných parodontopatogenních bakterií. Z tohoto důvodu se vrstva bakterií (plak) ze zubu mechanicky odstraňuje pomocí speciálního zubního nástroje. V případě, že jsou přítomny určité, zvláště nebezpečné bakteriální kmeny, je však tento postup nedostatečný. Bakterie pronikají hlouběji do zubního chobotu a do okolní tkáně, odkud je již není možné mechanicky odstranit. Zůstávají v zubním chobotu, intenzivně se množí a zánětlivý proces pokračuje i přes pečlivé ošetřování. V takovýchto případech je za určitých okolností nutná dodatečná léčba antibiotiky, která vede k usmrcení bakterií a tím k zastavení procesu rozvoje parodontitidy.
Test micro-IDent® poskytuje informace o tom, které kmeny a jaké množství parodontopatogenních bakteriálních kmenů se nachází v příslušném zubním chobotu. Na základě této informace se může Váš zubní lékař rozhodnout, zda je vhodná léčba antibiotiky a jaké antibiotikum bude v daném případě nejoptimálnější. V průběhu léčby parodontitidy slouží test dodatečně jako kontrola, zda byly všechny patogenní bakterie ze zubního chobotu odstraněny a zda nedochází k recidivě. Test micro-IDent® je základem pro individuální a úspěšnou terapii. Analyzuje pět nejdůležitějších parodontopatogenních bakterií. Individuálně je vhodné provést test micro-IDent® plus, který poskytuje informaci o dalších šesti parodontopatogenních kmenech jako rozšíření k základnímu testu micro-IDent®. Odběr vzorku ze zubního chobotu je pro oba testy rychlý a bezbolestný a provádí v ordinaci u Vašeho zubního lékaře pomocí odběrové soupravy. Analýza se provádí v autorizované certifikované laboratoři.
Smím si před odběrem vzorku vyčistit zuby? Jak dlouho před odběrem vzorku si nemám vyplachovat ústní dutinu chlorhexidinem?
Čištění zubů před odběrem vzorku nijak nenarušuje výsledek testu, výplach chlorhexidinem byste ale v den odběru vzorku provádět neměli.
Má přítomnost těchto patogenních bakterií v mé ústní dutině vliv na mé celkové zdraví?
Ano! Díky infekční povaze parodontitidy může mít toto onemocnění dopad na celkové zdraví organismu. Parodontopatogenní bakterie, stejně jako jimi produkované toxické látky se mohou rozšířit krevním oběhem do celého těla a přispět tak ke vzniku těžkého onemocnění. Četná vědecká vyšetření prokazují souvislost mezi okrajovou parodontitidou a cukrovkou, onemocněním oběhového systému, mrtvicí, těhotenskými komplikacemi atd. Zdravý parodont je tedy nejen z dentálního pohledu žádoucí!!!
Byly u mě diagnostikovány parodontopatogenní kmeny a můj zubař mi předepsal antibiotika. Tyto léky způsobují mimo jiné silnou nevolnost. Musím je i přesto dál užívat?
Pro užívání antibiotik v zásadě platí: užívat vždy v předepsané dávce a po nařízenou dobu, v opačném případě roste nebezpečí vzniku rezistence. Jsou-li však přítomné vedlejší účinky nesnesitelné, obraťte se na Vašeho ošetřujícího zubního lékaře a poproste ho o předepsání alternativního preparátu.
Při molekulárně biologické analýze byly detekovány parodontopatogenní kmeny a tyto byly následně léčbou antibiotiky odstraněny. Ačkoliv provádím velice důkladnou ústní hygienu a pravidelně chodím na kontrolu, po nějaké době se tyto kmeny opět objevily. Můj zubní lékař mi teď radí, že by toto molekulárně biologické vyšetření měl případně podstoupit i můj partner, který je zcela bez příznaků. Proč?
Parodontitida je jako každá jiná infekční choroba nakažlivá! Členové rodiny tak mohou mezi sebou sloužit jako zdroj opakující se infekce a musí tedy být za určitých okolností léčeni současně. I nejlepší terapie je bezmocná, pokud existuje možnost další nákazy.
Kolik stojí vyhodnocení přítomnosti parodontopatogenních kmenů?
Tuto informaci Vám poskytne Váš zubní lékař.
Jak se vzorky odebírají?
Odběr vzorku probíhá pro všechny zmíněné testy rychle a bezbolestně v ordinaci Vašeho zubního lékaře. Pro testy micro-IDent® a micro-IDent® plus se do zubního chobotu zavede sterilní čep a vzorek je následně odeslán na vyšetření do specializované laboratoře.
Hradí náklady na vyšetření pojišťovna?
Pojišťovny v zásadě nejsou povinny toto vyšetření proplácet. Pacient se však může u své pojišťovny informovat, zda daná pojišťovna na toto vyšetření přispívá.
Pacient: můj zubní lékař mi předepsal antibiotika, musím je užívat? Výsledek: Aa+++, Pg++,Bf++,Td++,Pi+
Molekulárně biologická analýza prokázala ve Vašem případě velmi vysoké nebo vysoké koncentrace silně parodontopatogenních bakterií v zubním chobotu. Vzhledem k tomu, že některé z těchto bakterií jsou velmi invazivní, není mechanická léčba sama o sobě dostačující, a musí být podpořena léčbou antibiotiky. Váš zubní lékař se rozhodl na základě klinického obrazu a výsledku testu pro danou léčbu, která by Vám měla pomoci.
Pacient: můj zubní lékař mi chce vytrhnout zub, mám Aa++ a Bf+, musím předtím užívat antibiotika, příp. musí být nejprve léčena parodontitida a potom vytržen zub?
Nejdříve musí proběhnout léčba parodontitidy s příp. antibiotickou léčbou. V případě, že není možné zub dále udržet, jeho odstranění je bohužel nutné.
Implantace i přes parodontitidu?
Před pracnou a finančně nákladnou implantací musí být v každém případě nejprve k dispozici zdravý parodont. Vzhledem k tomu, že parodontitidu způsobují bakterie, které jsou zodpovědné i za preimplantitidu (= zánět a imunitní reakce na implantát), byl by neúspěch bez předchozí léčby parodontu téměř jistý. Vědecké výzkumy kromě toho ukázaly, že u PST® pozitivních pacientů a zejména u PST® pozitivních kuřáků je prokázané zvýšené riziko ztráty implantátu. Až u 50% těchto pacientů se vyskytly komplikace při implantaci a prokázaný je také až třikrát vyšší výskyt případů odbourávání kosti. Díky tomu je u kuřáků se ztrátou zubů kvůli parodontitidě důrazně doporučeno určení genetické predispozice před provedením zákroku pomocí testu GenoType®IL-1.
Je zápach z úst příznakem problémů dásní?
Ano! Bakterie přítomné v zubním chobotu produkují těkavé metabolické produkty, které způsobují nepříjemný zápach. Dalšími příznaky parodontitidy vedle zápachu z úst je krvácení dásní, červenomodře zbarvené dásně, ustupování dásně („dlouhé zuby“), citlivé zuby apod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *