PRODUKTY

Micro-IDent® / Micro-IDent® plus

- testy umožňující semikvantitativní detekci pěti až jedenácti nejvýznamnějších parodontopatogenních bakterií, včetně navržení vhodné antibakteriální terapie

 

 

GenoType®IL-1

- testy umožňující stanovení genetického rizika vzniku a rozvoje parodontitidy na základě izolace DNA, její amplifikace pomocí PCR reakce a hybridizace se specifickou sondou zakotvenou na membránovém stripu včetně navržení vhodné antibekteriální terapie