Webinář Přehodnocení současného stavu diagnostiky tuberkulózy

Reimaging the status quo for TB diagnostics
New tools for the diagnostics of drug-resistant tuberculosis

Přehodnocení současného stavu diagnostiky tuberkulózy – Nové nástroje pro diagnostiku rezistentní tuberkulózy

Většina lidí s rezistentní tuberkulózou (DR-TB) není nikdy řádně léčena. Důvodem jsou především mezery v kaskádě diagnostické péče. Tato přednáška shrne situaci v oblasti rezistentní tuberkulózy v Africe a hlavní výzvy a příležitosti v oblasti molekulární diagnostiky rezistence vůči novým inovativním režimům léčby. Zaměří se na nabídku testů na rezistentní tuberkulózu a zejména na slibnou technologii LiquidArray®, včetně jejího využití pro detekci extenzivně rezistentní tuberkulózy XDR-TB, a na základní technologie a implementační aspekty nutné k dosažení maximálního účinku. Budou zdůrazněny budoucí výzkumné otázky a poznatky, které je třeba si vzít z předchozích technologií pro diagnostiku rezistentní tuberkulózy.

Přednášející Grant Theron je profesorem molekulární biologie a genetiky na Stellenbosch University v Jihoafrické republice.

Webinář bude probíhat online 25. března 2024 od 16:00.

Pro registraci kliknete na Registrace na webinář na začátku článku, nebo na pozvánku výše.

Seminář pracovníků mykobakteriologických laboratoří

Dne 13. února 2019 se na SZÚ (zasedací místnost) koná Seminář pracovníků mykobakteriologických laboratoří. Seminář je organizován Pracovní skupinou pro diagnostiku mykobakterií Společnosti pro lékařskou mikrobiologii při ČLS JEP ve spolupráci s NRL pro mykobakterie SZÚ.

Na semináři budou řešeny organizační otázky týkající se provozu mykobakteriologických laboratoří, externí hodnocení kvality, ISBT a další témata.

Změna vlastníka a názvu společnosti Hain Lifescience GmbH

V říjnu 2018 došlo ke změně vlastnické struktury firmy Hain Lifescience GmbH a majoritním vlastníkem se stala společnost Bruker Corporation a společnost dále vystupuje pod názvem Bruker-Hain Diagnostics GmbH. Sloučením firem dojde k rozšíření výzkumu, vývoje a možných inovací v aktuální oblastech současné laboratorní diagnostiky.

Setkání pracovníků mykobakteriologických laboratoří

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
dovolte nám, abychom Vás tímto po delší přestávce opětovně pozvali na pracovní setkání pracovníků mykobakteriologických laboratoří, které se uskuteční dne 27. února 2018 od 13:30 hod a dne 28. února 2018 dopoledne v Praze.Na setkání, které se koná ve spolupráci se Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, budou diskutována aktuální témata z oblasti mykobakteriologie formou prezentací, na které naváže odborná diskuze. Tímto bychom Vás rádi vyzvali i k vlastní aktivní účasti a navržení témat a problematik, jejichž zařazení do programu akce byste uvítali, chtěli přednést tak, aby se nám podařilo naplnit společný záměr kvalitního, odborného setkání. Konečný odborný program a přesné místo konání (předpokládáme hotel Kampa, Všehrdova 16, Praha 1) Vám zašleme do poloviny měsíce února 2018 a to na základě Vašich sdělení a požadavků.V rámci večerního společenského programu jsme pro Vás připravili návštěvu divadelního představení „Hrdý Budžes“ v Divadle Bez zábradlí.

 

Termín konání: 27. – 28. únor 2018
Místo konání: Praha (lokace bude upřesněna)
Prosíme, rezervujte si svůj čas, aktivně se zúčastněte.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátora:
Bc. Helena Janatková