Světový den bez tabáku WHO (31.5.2014)

Tématem letošního Světového dne bez tabáku WHO bude klíčové téma kontroly tabáku: tabákové daně.

Blíže viz www.who.int