Konference pracovníků Center pro závislé na tabáku

25.9.2013 od 9 do 16,00h  Děkanát 1.LF UK, Na bojišti 2, 120 00 Praha 2.

Pořadadel: Centrum pro závislé na tabáku 1.LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Garant: Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., 1.LF UK a VFN

 

Děkujeme za Vaší návštěvu.